• Aksel Lian
  • 0 Views
  • 0 Comment
  • No tags

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Specification

En spesifikasjon er et dokument som gir en eksplisitt definisjon og krav til en web-tjeneste eller teknologi og generelt omfatter hvordan teknologien er ment å brukes sammen med kodene, elementer, og eventuelle avhengigheter .

 

Specification (Engelsk)

A specification is a document that offers an explicit definition and requirements for a web service or technology and generally includes how the technology is meant to be used, along with the tags, elements, and any dependencies.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

En selvstendig webutvikler med en bred variasjon av kunnskaper herunder SEO, CMS, Webfotografi, Webutvikling inkl. kodespråk..LATEST WORK
oh yea test

daeataetsdfasdf

CLOSE