• Aksel Lian
  • -
  • No tags

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

SSI commands

SSI står for «server-side inkluderer» en type HTML instruksjon forteller en datamaskin som tjener websider for å generere dynamisk data, vanligvis ved å sette visse variable innholdet i en fast mal vs tekst webside. Brukes spesielt i søk i databaser.

 

SSI commands (Engelsk)

SSI stands for «server-side include,» a type of HTML instruction telling a computer that serves Web pages to dynamically generate data, usually by inserting certain variable contents into a fixed template or boilerplate Web page. Used especially in database searches.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

SSI commands – SSI commands : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

avatar

En selvstendig webutvikler med en bred variasjon av kunnskaper herunder SEO, CMS, Webfotografi, Webutvikling inkl. kodespråk..0