• Aksel Lian
  • -
  • No tags

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

SUB-SEARCHING

Mulighet til å søke bare innenfor resultatene fra et tidligere søk. Gjør det mulig å avgrense søkeresultater i praksis gjør maskinen «lese» søkeresultatene for deg å velge dokumenter med begrepene du sub-søk på. Kan fungere omtrent som resultatene ranking.

 

SUB-SEARCHING (Engelsk)

Ability to search only within the results of a previous search. Enables you to refine search results, in effect making the computer «read» the search results for you selecting documents with terms you sub-search on. Can function much like RESULTS RANKING.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

SUB-SEARCHING – SUB-SEARCHING : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

avatar

En selvstendig webutvikler med en bred variasjon av kunnskaper herunder SEO, CMS, Webfotografi, Webutvikling inkl. kodespråk..0