• Aksel Lian
  • -
  • No tags

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

mal

En mal er en fil som brukes til å skape en enhetlig design over en nettside. Maler brukes ofte i forbindelse med et CMS og inneholde både strukturell informasjon om hvordan et nettsted bør settes opp, men også stilistisk informasjon om hvordan området skal se ut.

 

Template (Engelsk)

A template is a file used to create a consistent design across a website. Templates are often used in conjunction with a CMS and contain both structural information about how a site should be set up, but also stylistic information about how the site should look.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

Template – mal : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

avatar

En selvstendig webutvikler med en bred variasjon av kunnskaper herunder SEO, CMS, Webfotografi, Webutvikling inkl. kodespråk..0