• Aksel Lian
  • 0 Views
  • 0 Comment
  • installere plugins - installere wordpress plugin - wp plugin -

Instruks på installering av tilleggsmoduler\plugins til WordPress

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvordan du installerer utvidelse i form av plugins i wordpress. Det finnes 2 måter å installere en utvidelse, første er via utvidelser/legg til som åpner wordpress arkiv. Her søker du etter ønsket plugin, for eks. backup, og velger ønsket plugin og velger installer. Etter installsjon får du mulighet til å aktivere den nyinstallerte utvidelsen med en gang eller avvente. Da ikke alle utvidelser vises i wordpress repertoaret enter fordi utvikler ikke er registrert utvidelsen eller at dens funksjoner er i strid med wp regelverk eller ikke godkjent.

Hvordan installere wordpress plugin

Det er selvfølgelig en god ide å sjekke grundig om du kan stole på utvikleren/pluginnavnet i form av omtaler og artikler.
Når du har forsikret deg om at du ønsker å fortsette med installsjon, trenger du koble deg til din wordpress installsjon via FTP.
Plugin pleier å være pakket inn på zip eller rar format og denne inneholder en mappe som er pluginet selv. Denne mappen skal øverføres til wp-installasjonsmappe/wp-content/plugins/

Etter overføring går du til utvidelsepanelet på wordpress, finner navnet og aktivere denne.

En selvstendig webutvikler med en bred variasjon av kunnskaper herunder SEO, CMS, Webfotografi, Webutvikling inkl. kodespråk..LATEST WORK
oh yea test

daeataetsdfasdf

CLOSE