• Aksel Lian
 • -
 • No tags

It is finally here!

Countdown

Tids nedtellings script: 

legg inn følgende på html delen.
 
<script language="JavaScript">
                TargetDate = "12/31/2020 5:00 AM";
                BackColor = "palegreen";
                ForeColor = "navy";
                CountActive = true;
                CountStepper = -1;
                LeadingZero = true;
                DisplayFormat = "%%D%% Days, %%H%% Hours, %%M%% Minutes, %%S%% Seconds.";
                FinishMessage = "It is finally here!";
                </script>
                <script language="JavaScript" src="https://webskaper.no/tjenester/countdown.js"></script>
Tid nedtelling script juli 17th, 2018 Aksel Lian

avatar

En selvstendig webutvikler med en bred variasjon av kunnskaper herunder SEO, CMS, Webfotografi, Webutvikling inkl. kodespråk..0