Implementering av tekst til tale på Norsk og Engelsk

SYSTEM FOR TEKST-TIL-TALE (TALESYNTESE) 

Webskaper har utviklet tilpasset tekst-til-tale system som kan integreres i de aller fleste typer av online baserte systemer, også enkelte offline systemer.

Talesyntese integresjonen støtter Googles nye Wavenet, som gir en mye mer naturlig opplesning.

Som leverandør for tekst-til-tale har vi tilpasset vårt system til å støtte de fleste språk. Systemet støtter også de eldre standard syntetisk snakking, som har støtte for flere språk. Stemmer som tilbys av tekst-til-tale, varierer i hvordan de produseres, den syntetiske taleteknologien som brukes til å lage maskinmodellen til stemmen. En vanlig taleknologi, parametrisk tekst-til-tale, genererer vanligvis lyddata gjennom signalprosessor, kjent som vokoder. Mange av de vanlige stemmene som er tilgjengelige i tekst-til-tale, bruker en variasjon av denne teknologien.

WaveNet
Dette er en premium stemmesett der vi bruker Tekst-til-tale API via Google. Stemmene genereres ved hjelp av en Wavenet-modell, den samme teknologien som brukes til å produsere tale for Google Assistant, Google-søk og Google Translate. Wavenet-teknologien gir mer enn bare en serie syntetiske stemmer: det representerer en ny måte å skape syntetisk tale på.
 
Implementering av DeepMind Wavenet Voices til ønskede løsninger, gir en nærmest naturlig tekst-til-tale. Med støtte for timing, så kan ord leses opp helt naturlig, uten at det høres ut som en robot tale. For de som er svaksynte eller er blinde, er dette den mest interaktive og brukbare teknologien.
Kontakt oss for en demo på vår tekst-til-tale system og få tilgang til live system der du kan se flere eksempler.
 
Hør forskjellen på teknologiene under:
 

 

Marker hvilken som helst tekst på denne siden og trykk på Play knappen etter markering

Webskaper kan levere komplette systemer med støtte for tekst til tale funksjonalitet for alle typer websystemer.

Implementering av tekst til tale er også mulig på allerede eksisterende web basert prosjekter, web sider, eller CMS systemer som WordPress.

Den moderne teknologien er ikke bare imponerende for brukere, men gir også en mer interaktiv og brukervennlig opplevelse for svaksynte, funksjonshemmede, og små barn som ikke enda kan lese.

tekst til tale (talesyntese) leverandør API

Tilgang til demo side for talesyntese

Be oss om tilgang til demoside med tekst til tale fra tekstfelt eller, markering av tekst til tale.

Demosiden er opprettet for å vise mulighetene til tekst til tale på webprosjekter.

Tekst til tale kan implementeres i alle eksisterende systemer og du kan teste funksjonalitet.

 

Marker tekst for å lese opp innhold

På demo siden, kan markere deler eller hele denne teksten og deretter få innholded lest opp automatisk.

Teksten som leses opp kan optimaliseres med optimaliseringskoder som ikke er synlige for besøkende.

Dette er bedre kjent som Speech Synthesis Markup Language (SSML)

Disse kodene gir instrukser til Google speech på hvordan disse skal leses opp.

Det er mulighet til å legge inn pauser i form av sekunder eller milisekunder, slik at opplesningen blir mest mulig naturlig.

Vi har også lagt inn ferdige knapper på tekstfeltet over, der disse kan testes.

 

Google API med Wavenet

Google tekst til tale funksjonalitet

Multilingual
Supports 180 voices across 30+ languages and variants, with more to come soon.
 
WaveNet
Voices Exclusive multilingual access to DeepMind WaveNet voices that provide the most natural-sounding speech.
 
Text and SSML Support
Customize your speech with SSML tags that allow you to add pauses, numbers, date and time formatting, and other pronunciation instructions.
 
Speaking Rate
Tuning Customize your speaking rate to be 4x faster or slower than the normal rate.
 
Pitch Tuning
Customize the pitch of your selected voice, up to 20 semitones more or less than the default output.
 
Volume Gain
Control Increase the volume of the output by up to 16db or decrease the volume up to -96db.
 
Audio Format
Flexibility Choose from a number of audio formats including mp3, Linear16, and Ogg Opus.
 
Audio Profiles
Optimize for the type of speaker from which your speech is intended to play, such as headphones or phone lines.

 

Hvor kan tekst-til-tale implementeres?

Tekst til tale kan legges til i følgende systemer

  • Web sider
  • Hjemmesider
  • CMS systemer som WordPress, Joomla og Drupal
  • Bootstrap4 sider
  • Ekonomisystemer
  • Administrasjonssystemer
  • HRM systemer

 

Kontakt oss for pristilbud eller analyse på hvordan tekst-til-tale kan implementeres i deres eksisterende løsning.

 

 

This post is also available in: Implementering av tekst til tale på Norsk og EngelskEnglish