Cache/Caching – Cache/Caching : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 2 minutes

Cache/Caching – Cache/Caching : Webdesign webutvikling ord

Cache/Caching – Cache/Caching : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Cache/Caching

I nettlesere , er “cache” brukes til å identifisere en plass hvor nettsider du har besøkt blir lagret på din datamaskin. En kopi av dokumentene du hente er lagret i cache. Når du bruker GO, TILBAKE, eller på andre måter å revidere et dokument, til nettleseren sjekker først se om det er i cache og vil hente det derfra, fordi det er mye raskere enn å hente den fra serveren. I søkeresultater fra Google, Yahoo! Search, og noen andre søkemotorer, er det vanligvis en Bufret kobling som lar deg se hvilken versjon av en side som søkemotoren har lagret i sin database. Live-side på nettet kan avvike fra dette lagret kopi, fordi den bufrede kopien er fra når søkemotoren edderkopp sist besøkte siden, og oppdaget endret innhold. Bruk bufret linken for å se når en side sist ble gjennomgått , og i Google, der vilkårene er og hvorfor du fikk en side når alle søkeordene er ikke i den.

 

Cache/Caching (Engelsk)

In browsers, “cache” is used to identify a space where web pages you have visited are stored in your computer. A copy of documents you retrieve is stored in cache. When you use GO, BACK, or any other means to revisit a document, the browser first checks to see if it is in cache and will retrieve it from there because it is much faster than retrieving it from the server. In search results from Google, Yahoo! Search, and some other search engines, there is usually a Cached link which allows you to view the version of a page that the search engine has stored in its database. The live page on the web might differ from this cached copy, because the cached copy dates from whenever the search engine’s spider last visited the page and detected modified content. Use the cached link to see when a page was last crawled and, in Google, where your terms are and why you got a page when all of your search terms are not in it.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

Cache/Caching – Cache/Caching : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish