Hvorfor hackes nettsider og hva er hackere ute etter?

Hvorfor hackes nettsider og hva er hackere ute etter?

Nettsider hackes av ulike årsaker og motivasjoner. Når nettsider hakkes, kan de brukes til spam og reklame ved at hackere legger inn skadelige kode og lenker på nettsiden din. Dette kan føre til at brukere blir omdirigert til spam-nettsteder eller infiserte nettsteder. Det kan også være en måte for hackere å samle inn sensitive data fra besøkende til nettsiden din. Derfor er det viktig å ha en sikkerhetsløsning og regelmessig vedlikehold for å unngå hacking og spredning av skadelig kode på nettsiden din.

Her er noen grunner til at sider hackes

 

Ungdom tester ofte sine ferdigheter på nett for å utforske teknologi og lære mer om hacking og datasikkerhet. Whitehat hacker jobber kan være en motivasjon fordi de gir ungdom en mulighet til å bruke sine ferdigheter til noe positivt og hjelpe bedrifter med å forbedre sin datasikkerhet. Imidlertid kan det også føre til at noen ungdommer tester sikkerhetsbugs og hull på nettsteder som ikke har gitt tillatelse, noe som kan føre til negative konsekvenser. Det er også vanlig at sikkerhetsbugs og hull publiseres på nett, og dette kan motivere mange til å teste sikkerheten på nettsteder uten å tenke på de potensielle konsekvensene.

 
HACKING ER ULOVLIG

Det er viktig å huske på at hacking, uavhengig av kompleksiteten eller størrelsen på angrepet, er en ulovlig handling som kan politianmeldes. Selv mindre hacking-forbrytelser kan resultere i strafferettslige sanksjoner og rettslige konsekvenser. Dette kan inkludere bøter, samfunnstjeneste eller fengsel, avhengig av alvorlighetsgraden av forbrytelsen og lovene i det aktuelle landet.

Eksempler på mindre hacking-aktiviteter som kan politianmeldes inkluderer å forsøke å få uautorisert tilgang til en annen persons konto eller datamaskin, distribuere skadelig programvare, eller bruke skadelig programvare for å få tilgang til andres datamaskiner eller nettverk. Det er viktig å forstå at hacking er en alvorlig forbrytelse, uansett størrelsen på angrepet, og at man bør unngå å prøve å få uautorisert tilgang til andres datamaskiner eller nettverk.

Konsekvensene for de under 18 år for hacking er alvorlig.

Konsekvensene for en ungdom under 18 som blir tatt for hacking avhenger av alvorlighetsgraden av forbrytelsen og lovene i det aktuelle landet. I mange land kan mindreårige som blir tatt for hacking bli underlagt sivile eller strafferettslige sanksjoner, som kan inkludere bøter, samfunnstjeneste eller fengsel. I tillegg kan en dom for hacking ha langsiktige konsekvenser, som å påvirke en persons fremtidige muligheter for å få jobb eller videre utdanning. Det er derfor viktig å forstå at hacking kan ha alvorlige konsekvenser, og at det er viktig å bruke teknologikunnskapene på en ansvarlig måte.

Hacking refererer til ulovlig tilgang til datamaskiner, nettverk eller systemer uten autorisasjon. Å få tilgang til data ved å endre URL kan potensielt være en form for hacking, spesielt hvis det innebærer å få tilgang til beskyttet informasjon uten autorisasjon eller å omgå sikkerhetsforanstaltninger for å få tilgang til dataene.

 

Noen hacker begrep og metoder

Brute-force-angrep: Dette innebærer å bruke en automatisert programvare for å gjette seg frem til passordet til en konto. For eksempel kan noen skrive et script som tester ut forskjellige kombinasjoner av passord for å prøve å få tilgang til en brukerkonto.

SQL-injeksjoner: Dette er en teknikk som brukes for å utnytte sårbarheter i en nettsides database ved å legge inn kode i en input-boks på nettsiden. For eksempel kan noen skrive et script som legger inn skadelig kode i et skjema på en nettside for å få tilgang til sensitiv informasjon i databasen.

Cross-site scripting: Dette er en sårbarhet som tillater angripere å legge inn skadelig kode på en nettside som kan kjøres av besøkende til nettsiden. For eksempel kan noen skrive et script som legger inn skadelig kode i kommentarfeltet på en nettside, slik at når noen besøker nettsiden og ser kommentaren, vil koden kjøre og potensielt infisere besøkendes datamaskiner.

 

KJENTE HACKERE SOM BLE TATT OG STRAFFET

 

Hacker Handling Straff Nåværende status
Kevin Mitnick Hacking og andre forbrytelser relatert til datamaskiner og telekommunikasjon Fangst og fem år i fengsel Konserndirektør for Mitnick Security Consulting LLC
Adrian Lamo Hacking seg inn i nettverkene til flere store selskaper, inkludert The New York Times og Microsoft Seks måneders husarrest og to års prøvetid Døde i 2018
Albert Gonzalez Hacking inn i systemene til flere store selskaper, inkludert TJX Companies og Heartland Payment Systems 20 års fengsel Tjener som informant for myndighetene i bytte mot redusert straff
Gary McKinnon Hacking seg inn i datanettverkene til det amerikanske forsvarsdepartementet og NASAs databaser Betinget dom Jobber som systemadministrator og IT-konsulent i Storbritannia
Jeremy Hammond Hacking inn i systemene til flere store selskaper og regjeringsorganer, inkludert Stratfor og FBI Ti års fengsel Jobber som aktivist og teknologikonsulent for organisasjoner som WikiLeaks og ACLU
Jonathan James Hacking seg inn i systemene til flere store selskaper, inkludert NASA og US Defense Threat Reduction Agency Seks måneders husarrest og to års prøvetid Døde i 2008
Kevin Poulsen Hacking av telefonlinjer 51 måneders fengsel og en bot på $56 000 Seniorredaktør for Wired Magazine
Sabu (Hector Monsegur) Hacking inn i systemene til flere store selskaper og regjeringsorganisasjoner Tilsammen syv måneder i fengsel og en bot på $1 200 000 Jobber som sikkerhetsrådgiver og foredragsholder
Max Ray Butler Hacking inn i systemene til flere store selskaper og finansinstitusjoner, identitetstyveri 13 års fengsel Utslitt fra fengselsstraff og holder en lav profil

Her er litt mer om de kjente hackerne som ble tatt:

Kevin Mitnick: Mitnick ble arrestert flere ganger på 1980- og 1990-tallet for hacking og andre forbrytelser relatert til datamaskiner og telekommunikasjon. Han ble til slutt fanget og fengslet i fem år.

Adrian Lamo: Lamo ble kjent for å ha hacket seg inn i nettverkene til flere store selskaper, inkludert The New York Times og Microsoft. Han ble til slutt fanget og dømt til seks måneders husarrest og to års prøvetid.

Albert Gonzalez: Gonzalez var involvert i flere store datainnbrudd, inkludert angrepene mot selskaper som TJX Companies og Heartland Payment Systems. Han ble arrestert i 2008 og dømt til 20 år i fengsel.

Gary McKinnon: McKinnon ble anklaget for å ha brutt seg inn i datanettverkene til det amerikanske forsvarsdepartementet og NASAs databaser. Han ble arrestert i 2002 og kjempet en lang juridisk kamp for å unngå utlevering til USA. Til slutt ble han ikke utlevert, men han ble likevel dømt i Storbritannia og fikk en betinget dom.

Jeremy Hammond: Hammond ble anklaget for å ha brutt seg inn i systemene til flere store selskaper og regjeringer, inkludert Stratfor og FBI. Han ble arrestert i 2012 og dømt til ti år i fengsel.

Jonathan James: James var en av de yngste hackerne som noen gang har blitt arrestert, og han ble anklaget for å ha brutt seg inn i systemene til flere store selskaper, inkludert NASA og US Defense Threat Reduction Agency. Han ble arrestert i 2000 og dømt til seks måneders husarrest og to års prøvetid.

Kevin Poulsen: Poulsen ble anklaget for hacking av telefonlinjer i 1980-årene og ble arrestert i 1991. Han ble dømt til 51 måneders fengsel og en bot på $ 56 000, og han var fengslet i 4 år.

Sabu (Hector Monsegur): Sabu var en del av hackergruppen Anonymous og var involvert i flere angrep på store selskaper og regjeringsorganisasjoner. Han ble arrestert i 2011 og samarbeidet med FBI for å fange andre hackere. Han ble dømt til tilsammen syv måneder i fengsel og en bot på $ 1 200 000.

Max Ray Butler: Butler var en del av hackergruppen “The Secret Service” og var involvert i hacking av flere store selskaper og finansinstitusjoner. Han ble arrestert i 2007 og dømt til 13 år i fengsel for hacking og identitetstyveri.

This post is also available in: English