Comment – Kommentar : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 2 minutes

Comment – Kommentar : Webdesign webutvikling ord

Comment – Kommentar : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Kommentar

I webdesign termer, er en kommentar en bit av informasjon som finnes i et nettsted HTML eller XHTML-filer som er ignorert av nettleseren . Kommentarer brukes til å identifisere ulike deler av filen og som oppslags notater. God kommenterer gjør det mye enklere for en designer (enten den opprinnelige designer eller noen andre) for å gjøre endringer i området, så det holder det klart hvilke deler av koden utføre som fungerer. Det er forskjellige kommentar formater for forskjellige programmerings og kodespråk .

 

Comment (Engelsk)

In web design terms, a comment is a bit of information contained in a site’s HTML or XHTML files that is ignored by the browser. Comments are used to identify different parts of the file and as reference notes. Good commenting makes it much easier for a designer (whether the original designer or someone else) to make changes to the site, as it keeps it clear which parts of the code perform which functions. There are different comment formats for different programming and markup languages.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

Comment – Kommentar : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish