COOKIE – COOKIE : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 2 minutes

COOKIE – COOKIE : Webdesign webutvikling ord

COOKIE – COOKIE : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

COOKIE

En melding fra en webserver datamaskin, som sendes til og lagres av nettleseren på datamaskinen din. Når datamaskinen konsulterer den opprinnelige serveren datamaskinen, er cookie sendt tilbake til serveren, slik at det å svare til deg i henhold til cookie inneholder. Den viktigste bruk for informasjonskapsler er å gi tilpasset websider ifølge en profil av dine interesser. Når du logger deg på en “tilpasse” type invitasjon på en webside, og fyll inn navn og annen informasjon, kan dette resultere i en informasjonskapsel på datamaskinen din som at websiden skal få tilgang til å fremstå som “vet” du og gi det du ønsker. Hvis du fyller ut disse skjemaene, kan du også motta e-post og annen oppfordring uavhengig av cookies.

 

COOKIE (Engelsk)

A message from a WEB SERVER computer, sent to and stored by your browser on your computer. When your computer consults the originating server computer, the cookie is sent back to the server, allowing it to respond to you according to the cookie’s contents. The main use for cookies is to provide customized Web pages according to a profile of your interests. When you log onto a “customize” type of invitation on a Web page and fill in your name and other information, this may result in a cookie on your computer which that Web page will access to appear to “know” you and provide what you want. If you fill out these forms, you may also receive e-mail and other solicitation independent of cookies.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

COOKIE – COOKIE : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish