CRAWLER or WEBCRAWLER – CRAWLERWEBCRAWLER : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 2 minutes

CRAWLER or WEBCRAWLER – CRAWLERWEBCRAWLER : Webdesign webutvikling ord

CRAWLER or WEBCRAWLER – CRAWLERWEBCRAWLER : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

CRAWLERWEBCRAWLER

Computer robotprogram , referert til noen ganger som “crawlere” eller “kunnskaps bots” eller “vet bots” som brukes av søkemotorer for å streife rundt på World Wide Web via internett, besøke nettsteder og databaser, og holde søkemotor database over nettsidene oppdatert. De får nye sider, oppdatere kjent sider, og slette utdaterte seg. Deres funn er så integrert i den “hjem” database. De fleste store søkemotorer betjene flere roboter hele tiden. Likevel er nettet så enorm at det kan ta seks måneder for edderkopper å dekke det, noe som resulterer i en viss grad av “out-of-datedness” (link rot) i alle søke

 

CRAWLER or WEBCRAWLER (Engelsk)

Computer robot programs, referred to sometimes as “crawlers” or “knowledge-bots” or “knowbots” that are used by search engines to roam the World Wide Web via the Internet, visit sites and databases, and keep the search engine database of web pages up to date. They obtain new pages, update known pages, and delete obsolete ones. Their findings are then integrated into the “home” database. Most large search engines operate several robots all the time. Even so, the Web is so enormous that it can take six months for spiders to cover it, resulting in a certain degree of “out-of-datedness” (link rot) in all the search

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

CRAWLER or WEBCRAWLER – CRAWLERWEBCRAWLER : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish