Domain – Domene : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 3 minutes

Domain – Domene : Webdesign webutvikling ord

Domain – Domene : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Domene

Domenet er navnet som et nettsted er identifisert. Den domene er knyttet til en IP-adresse. Domener kan kjøpes med en hvilken som helst kombinasjon av bokstaver, bindestrek (-), og tall (selv om det ikke kan starte med en bindestrek). Avhengig av filtypen (.com, .net, .org, etc.), kan et domenenavn være hvor som helst opp til 26 til 63 tegn. Noen av disse vilkårene refererer til den første delen av en URL, ned til første /, der domenet og navnet på verten eller servermaskinen er listet opp (som oftest i omvendt rekkefølge, navn først, deretter domene). Domenenavnet gir deg som “publisert” en side, gjorde det offentlig ved å sette den på nettet. Et domenenavn er oversatt i store tabeller standardiserte over Internett til en numerisk IP-adresse unik vertsmaskinen søkt. Disse tabellene er opprettholdt på datamaskiner som kalles “domenenavn servere.” Når du spør leseren å finne en URL, må leseren konsultere tabellen på domenenavnserveren den aktuelle datamaskinen er i nettverk å konsultere. “Domain Name Server entry” vises ofte en nettleser feilmelding når du prøver å skrive inn en nettadresse. Hvis dette oppslaget mislykkes eller annen grunn, det “mangler DNS entry” feil oppstår. Den vanligste middel er rett og slett å prøve URL igjen, når domenenavnet server er mindre opptatt, og det vil finne posten (tilsvarende numeriske IP-adresse).

 

Domain (Engelsk)

The domain is the name by which a website is identified. The domain is associated with an IP address. Domains can be purchased with any combination of letters, hyphens (-), and numbers (though it can’t start with a hyphen). Depending on the extension (.com, .net, .org, etc.), a domain can be anywhere up to 26 to 63 characters long. Any of these terms refers to the initial part of a URL, down to the first /, where the domain and name of the host or SERVER computer are listed (most often in reversed order, name first, then domain). The domain name gives you who “published” a page, made it public by putting it on the Web. A domain name is translated in huge tables standardized across the Internet into a numeric IP address unique the host computer sought. These tables are maintained on computers called “Domain Name Servers.” Whenever you ask the browser to find a URL, the browser must consult the table on the domain name server that particular computer is networked to consult. “Domain Name Server entry” frequently appears a browser error message when you try to enter a URL. If this lookup fails for any reason, the “lacks DNS entry” error occurs. The most common remedy is simply to try the URL again, when the domain name server is less busy, and it will find the entry (the corresponding numeric IP address).

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

Domain – Domene : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish