DOWNLOAD – Nedlastning : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 1 minute

DOWNLOAD – Nedlastning : Webdesign webutvikling ord

DOWNLOAD – Nedlastning : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Nedlastning

Hvis du vil kopiere noe fra en hovedkilde til en mer perifer en, som i å spare noe funnet på nettet (for tiden ligger på sin server) til diskett eller en fil på den lokale harddisken.

 

DOWNLOAD (Engelsk)

To copy something from a primary source to a more peripheral one, as in saving something found on the Web (currently located on its server) to diskette or to a file on your local hard drive.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

DOWNLOAD – Nedlastning : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish