Embedded Style – Tipasset stil : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 1 minute

Embedded Style – Tipasset stil : Webdesign webutvikling ord

Embedded Style – Tipasset stil : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Tipasset stil

En innebygd stil er en CSS-stil skrevet inn i hodet på en XHTML-dokument. Det påvirker bare elementene på den siden, i stedet for hele web-området som en egen CSS-fil gjør. Stil i en innebygd stilark vil overstyre stiler fra den koblede CSS-filen.

 

Embedded Style (Engelsk)

An embedded style is a CSS style written into the head of an XHTML document. It only effects the elements on that page, instead of site-wide as a separate CSS file does. Style in an embedded style sheet will override styles from the linked CSS file.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

Embedded Style – Tipasset stil : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish