Extensible Markup Language – Ekstensiv markerings språk : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 1 minute

Extensible Markup Language – Ekstensiv markerings språk : Webdesign webutvikling ord

Extensible Markup Language – Ekstensiv markerings språk : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Ekstensiv markerings språk

Extensible Markup Language (XML) er et kodespråk som definerer et sett av regler for koding dokumenter i et format som er både lesbar og maskinlesbare. Det er definert av W3C XML 1.0-spesifikasjonen, og ved flere andre relaterte spesifikasjoner, som alle er frie åpne standarder

 

Extensible Markup Language (Engelsk)

Extensible Markup Language (XML) is a markup language that defines a set of rules for encoding documents in a format which is both human-readable and machine-readable. It is defined by the W3C’s XML 1.0 Specification and by several other related specifications, all of which are free open standards.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

Extensible Markup Language – Ekstensiv markerings språk : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish