FIELD SEARCHING – felt søk : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 1 minute

FIELD SEARCHING – felt søk : Webdesign webutvikling ord

FIELD SEARCHING – felt søk : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

felt søk

Evne til å begrense et søk ved å kreve ord eller uttrykk som skal vises i et bestemt felt av dokumenter (f.eks tittel, url, link). Se begrense til FIELD.

 

FIELD SEARCHING (Engelsk)

Ability to limit a search by requiring word or phrase to appear in a specific field of documents (e.g., title, url, link). See LIMITING TO FIELD.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

FIELD SEARCHING – felt søk : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish