FRAMES – frames : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 2 minutes

FRAMES – frames : Webdesign webutvikling ord

FRAMES – frames : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

frames

“Ringer som deler skjermen i segmenter, hver med et rullefelt som om det var som” “vindu” “i vinduet. Vanligvis, velge en kategori av dokumenter i en ramme viser innholdet i den kategorien i en annen ramme. Å gå TILBAKE i en ramme, plasserer du markøren i rammen et trykk høyre museknapp og velg “” Back in frame “” (eller Forward). Du kan justere rammedimensjoner ved å plassere markøren over grensen mellom rammer og dra grensen opp / ned eller høyre / venstre holder museknappen nede over grensen. “

 

FRAMES (Engelsk)

ments that divides the screen into segments, each with a scroll bar as if it were as “window” within the window. Usually, selecting a category of documents in one frame shows the contents of the category in another frame. To go BACK in a frame, position the cursor in the frame an press the right mouse button, and select “Back in frame” (or Forward). You can adjust frame dimensions by positioning the cursor over the border between frames and dragging the border up/down or right/left holding the mouse button down over the border.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

FRAMES – frames : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish