HEAD or HEADER – Overdel : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 2 minutes

HEAD or HEADER – Overdel : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Overdel

Overskriften HTML-kildekoden bak websider, som begynner med og slutter med . Den inneholder tittel, beskrivelse, søkeord felt og andre som web side forfattere kan bruke for å beskrive siden. Tittelen vises i tittellinjen i de fleste nettlesere , men de andre feltene kan ikke bli sett på som en del av kroppen på siden. Hvis du vil vise del av web-sider i nettleseren din, klikker du Vis, Page Source. Klikk Vis, Source i Internet Explorer. Noen søkemotorer vil hente basert på teksten i disse feltene.

 

HEAD or HEADER (Engelsk)

The header HTML source code behind Web pages, beginning with and ending with . It contains the Title, Description, Keywords fields and others that web page authors may use to describe the page. The title appears in the title bar of most browsers, but the other fields cannot be seen as part of the body of the page. To view the portion of web pages in your browser, click VIEW, Page Source. In Internet Explorer, click VIEW, Source. Some search engines will retrieve based on text in these fields.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

HEAD or HEADER – Overdel : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish