HTML – html : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 2 minutes

HTML – html : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

html

“Står for Hypertext Markup Language. Det er hovedspråket som brukes for å skrive websider. HTML er først og fremst ment som en måte å gi innhold på nettsteder (med CSS håndtering layout og stilistiske alternativer), men det kan også brukes til å finne ut hvordan det innholdet vises. Hypertext Markup Language. Et standardisert språk for datakode, forankret i “” kilden “” dokumenter bak alle Web-dokumenter, som inneholder tekstlig innhold, bilder, lenker til andre dokumenter (og muligens andre programmer som lyd eller bevegelse) og formaterings instruksjoner for visning på skjermen. Når du viser en webside, ser du på et produkt av denne koden jobber bak kulissene i forbindelse med nettleseren din. Nettlesere er programmert til å tolke HTML for visning. HTML ofte integrert i det andre programmeringsspråk og programmer som SGML, XML, Javascript, CGI-script og mer. det er mulig å levere eller få tilgang til og utføre praktisk talt alle program via WWW. Du kan se HTML ved å velge Vis hurtigmenyen tab, deretter “” dokument Source. “” “

 

HTML (Engelsk)

Stands for Hypertext Markup Language. It’s the primary language used to write web pages. HTML is primarily intended as a way to provide content on websites (with CSS handling the layout and stylistic options), though it can also be used to determine how that content is displayed. Hypertext Markup Language. A standardized language of computer code, imbedded in “source” documents behind all Web documents, containing the textual content, images, links to other documents (and possibly other applications such as sound or motion), and formatting instructions for display on the screen. When you view a Web page, you are looking at the product of this code working behind the scenes in conjunction with your browser. Browsers are programmed to interpret HTML for display. HTML often imbeds within it other programming languages and applications such as SGML, XML, Javascript, CGI-script and more. It is possible to deliver or access and execute virtually any program via the WWW. You can see HTML by selecting the View pop-down menu tab, then “Document Source.”

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

HTML – html : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish