Hva er en SQL database

Reading time: 2 minutes

Hva er en SQL database

Hva er en SQL database

SQL database står for “Structured Query Language” og kan sies å være hukommelsen på en webside eller webserver.

Her har man mulighet til å lagre alt fra bruker skjema innsendinger, personopplysinger og til og med hele websider.

WordPress og Drupal er noen av CMS løsningene som bruker SQL som hovedlagring.

 

En SQL database kan inneholde millioner av linjer også kalt rows. Ytelsen vil avhenge mye av serverens hardware og dermed mye på RAM (minne).

Sql kan på mange måter sammenlignes med Microsoft Excel. Den består av rader og kolonner med informasjon.

Excel kan også inneholde millioner av rader med data, men sammenlignet med SQL vil den alltid være treigere med innhenting av data og søk.

 

En IT tekniker med god forståelse kan lett finne fram til ønsket informasjon på en database og rette ut feilen direkte. Det finnes mange muligheter til å finne data med SQL queries og utføre endringer direkte.

Et eksempel på hvor slike kommando linjer vil være i en stor WordPress side der en skrivefeil har blitt gjentatt på tusenvis av sider. Det vil være mulighet for å endre alle skrivefeilene med et enkelt kommando dersom det er et mønster som sikker seg ut.

UPDATE wp_posts SET post_content
= REPLACE (`post_content`,
'For mer informsn kan du kontakte oss på', 'For mer informasjon kan du kontakte oss på')

I dette eksempelet vil serveren oppdatere post_content kolonnen i wp_posts tabellen og endre skrivefeilen.

Det er viktig å velge ut lengre segmenter av tekst, slik at risikoen for å endre tekst man ikke ønsker blir et minimum.

Hva er en SQL database juni 9th, 2017 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish