Hvordan tjener bloggere penger?

Reading time: 3 minutes

Hvordan tjener bloggere penger?

Blogg (teleskopord fra engelsk satt sammen av ordene web og logg) er en type nettsted eller del av nettsted for publisering av såkalte blogginnlegg eller bloggposter som vanligvis skrives av en enkeltperson eller et fåtall personer. Innleggene i en blogg sorteres i omvendt kronologisk rekkefølge slik at det siste innlegget automatisk legges øverst på forsiden. Forsiden inneholder et bestemt antall innlegg, og de overskytende eldre innleggene forflyttes automatisk ut av hovedsiden når nye innlegg publiseres.

Verbet å blogge betyr å skrive nye blogginnlegg eller moderere og svare på kommentarer som har innkommet til bloggen. En blogger er en person som er redaktør av en blogg eller bidrar med blogginnlegg, men er også navnet på en populær bloggapplikasjon.

Et kjennetegn ved blogger er at hver artikkel ofte har et kommentarfelt hvor lesere kan ha anledning til å skrive innlegg under artikkelen slik at kommentarene inngår i en diskusjonstråd. Tendensen til gruppediskusjon, lenking til hverandres blogger, og muligheten for faste lesere kan abonnere på nye blogginnleggg fører til at blogger kategoriseres som et sosialt medium. Tendensen til at blogger og bloggere i samme sjanger lenker til og kommenterer hverandres innlegg gjør at blogger omtales som en egen del av offentligheten, som ofte omtales som «bloggosfæren».

Fenomenet blogging startet i 1997 da en amerikaner publiserte daglige oppdateringer i en «weblogg» som han kalte det. I det første tiåret av webben krevde publisering gjerne kunnskap om HTML-redigering, blogging fikk sterk vekst da publiseringssystemer som for eksempel WordPress gjorde gjorde det mye lettere å oppdatere egne nettsider. Året etter ble «åpen dagbok» eller «Open diary» et verktøy stadig flere benyttet seg av. Våren 1999 gjorde en forfatter om «weblog» til «we blog» og ordet blogg ble raskt en del av dagligtalen. Ettersom publiseringsløsningen (bloggplattformen) tar seg av håndtering av brukerkontoer, kommentarer og design, ble terskelen for å opprette en blogg lavere, og fenomenet fikk stor vekst fra 2005-2010.

Penger på blogg

Internasjonalt er det flere bloggere som tjener over 1 million dollar i året på blogging og et større antall som tjener opp imot millionbeløpet på blogging. For bloggere er det viktig å skaffe sin egen liste over godkjente epost lister, som de selv bygger, for deretter å kunne selge egne produkter som er av interesse for lesere.

Affiliate og reklamer bringer oftest størsteparten av interessen og egne skredderysdde avtaler med reklamebyrå sørger for annonsører som er interessert i bloggerens audiens.

Google Adsense

For bloggere med over 100.000 lesere månedlig er Google adsense en atraktiv løsning.

AdSense er Googles reklameprogram. Adsense tilbyr deg å reklamere for et eller annet produkt, eller å putte reklame på din side. Hvis du vil reklamere koster det per klikk du får, mens hvis du har reklame på sida di får du penger for hvert klikk noen gjør på reklamen. Hvor mye varierer etter hva som er blitt klikket, og hvor mye den som hadde reklamen betalte google i første omgang. Reklamen er en ganske diskrè tekst-lapp, som den i bildet. Adsense prøver å gi deg relevante reklamer, ved å se på hvilke sider du søker på, og ved å se hvilke søkeord som bringer folk til siden med reklamen på. Adsense brukes for eksempel av nettleseren Opera.

Hvordan tjener bloggere penger? august 13th, 2017 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish