Tagger: Bedre hjemmeside plassering

For å få en bedre plassering i søkemotrer, må nettsiden optimaliseres med SEO. Nettsider som kan identifisere seg og formidle hva sidene inneholder til søkemotorer, vil gjøre at søkemotorene får en bedre forståelse av siden og dermed øke sjansen for en bedre plassering.