Stikkord:wp plugin

WordPress installasjon av plugin-utvidelse

WordPress installasjon av plugin-utvidelse

Instruks på installering av tilleggsmoduler\plugins til WordPress I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvordan du installerer utvidelse i form av plugins i wordpress. Det finnes 2 måter å installere en utvidelse, første er via utvidelser/legg til som åpner wordpress arkiv. Her søker du etter ønsket plugin, for eks. backup, og velger ønsket […]