Semantic Markup – Semantic Markup : Webdesign webutvikling ord

Semantic Markup – Semantic Markup : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Semantic Markup

I semantisk markup er innholdet skrevet i HTML-koder som gir kontekst til hva innholdet inneholder. Grunnleggende semantisk markup refererer til å bruke elementer som header og ledd koder, selv om semantisk markup blir også brukt til å gi mye mer nyttig sammenheng til nettsider i et forsøk på å gjøre nettet som helhet mer semantisk.

 

Semantic Markup (Engelsk)

In semantic markup, content is written within XHTML tags that offer context to what the content contains. Basic semantic markup refers to using items like header and paragraph tags, though semantic markup is also being used to provide much more useful context to web pages in an effort to make the web as a whole more semantic.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Semantic Markup - Semantic Markup : Webdesign webutvikling ordEnglish