Web Standards – Web Standards : Webdesign webutvikling ord

Web Standards – Web Standards : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Web Standards

Standarder er spesifikasjoner som er anbefalt av World Wide Web Consortium for standardisering webdesign. Hovedformålet med webstandarder er å gjøre det enklere for både designere og de som lager nettlesere for å lage nettsteder som vil vises konsekvent på tvers av plattformer.

 

Web Standards (Engelsk)

Standards are specifications recommended by the World Wide Web Consortium for standardizing website design. The main purpose of web standards is to make it easier for both designers and those who create web browsers to make sites that will appear consistent across platforms.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Web Standards - Web Standards : Webdesign webutvikling ordEnglish