AJAX – Ajax : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 1 minute

AJAX – Ajax : Webdesign webutvikling ord

AJAX – Ajax : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Ajax

Står for Asynkron Javascript og XML. AJAX er vanligvis brukt for å lage dynamiske web-applikasjoner og gir mulighet for asynkron innhenting av data uten å måtte laste siden på en besøkende er på. Javascript på en gitt side håndterer de fleste av de grunnleggende funksjonene i programmet, noe som gjør det utføre mer som en stasjonær program i stedet for et web-basert en.

 

AJAX (Engelsk)

Stands for Asynchronous JavaScript and XML. AJAX is typically used for creating dynamic web applications and allows for asynchronous data retrieval without having to reload the page a visitor is on. The JavaScript on a given page handles most of the basic functions of the application, making it perform more like a desktop program instead of a web-based one.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

AJAX – Ajax : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish