Breadcrumb – Brødsmuler : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 1 minute

Breadcrumb – Brødsmuler : Webdesign webutvikling ord

Breadcrumb – Brødsmuler : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Brødsmuler

Brødsmuler er litt av navigasjonselementer som vanligvis vises nær toppen av en gi nettside som viser deg sidene og undersider den vises før siden du er på. For eksempler på en blogg, kan brødsmuler se omtrent slik ut: Hjem> Kategori> År> Måned> Post (eller de kan være mye enklere enn det). Den brødsmuler Begrepet kommer fra eventyret “Hans og Grete”.

 

Breadcrumb (Engelsk)

Breadcrumbs are the bit of navigation elements that generally appear near the top of a give web page that show you the pages and subpages the appear before the page you’re on. For examples, on a blog, the breadcrumbs might look something like: Home > Category > Year > Month > Post (or they might be a lot simpler that that). The breadcrumbs term comes from the fairy tale “Hansel and Gretel.”

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

Breadcrumb – Brødsmuler : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish