.htaccess – .htaccess : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 1 minute

.htaccess – .htaccess : Webdesign webutvikling ord

.htaccess – .htaccess : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

.htaccess

.htaccess Filen er standard katalognivå konfigurasjonsfil på Apache-servere. De er også kjent som “distribuerte konfigurasjonsfiler .” Konfigurasjons Forskriftene som omfattes av denne filen gjelder til katalogen der filen er plassert, samt alle sine underkataloger . Innenfor denne filen ting som autorisasjon og autentisering, omskriving av nettadresser , cache kontroll og tilpassede feilreaksjoner kan alle bli spesifisert.

 

.htaccess (Engelsk)

The .htaccess file is the default directory-level configuration file on Apache servers. They are also known as “distributed configuration files.” Configuration directives contained in the .htaccess file apply to the directory in which the file is placed as well as all of its subdirectories. Within the .htaccess file things like authorization and authentication, rewriting of URLs, cache control and customized error responses can all be specified.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

.htaccess – .htaccess : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish