Viktigheten av inkluderende web design og brukeropplevelse

Viktigheten av inkluderende web design og brukeropplevelse

Brukeropplevelse er en viktig faktor å ta hensyn til når du utvikler en nettside. Det handler om å skape en positiv opplevelse for brukerne ved å gjøre det enkelt for dem å finne det de leter etter og å navigere på nettsiden. Men det er også viktig å ta hensyn til brukere med spesielle behov, som eldre med dårlig syn eller dysleksi.

 

Krav til universell utforming av nettløsninger i offentlige virksomheter

Offentlige virksomheter skal sikre at nettløsninger er universelt utformet ved å gjøre de mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelige og robuste. Offentlige virksomheters nettløsninger som samsvarer med kravene i EN 301 549 V3

For eldre mennesker med dårlig syn kan det være utfordrende å bruke nettsider som ikke er utformet med tanke på deres behov. Det kan føre til at de blir frustrerte og gir opp å bruke nettsiden din. Her er noen tips for å forbedre brukeropplevelsen for eldre med dårlig syn:

Krav til universell utforming av nettløsninger i offentlige virksomheter er en viktig del av regelverket i mange land, inkludert Norge. Universell utforming handler om å sikre at nettløsningene er tilgjengelige for alle brukere, uavhengig av funksjonsevne eller teknisk utstyr.

Offentlige virksomheter i Norge har en plikt til å sikre at deres nettløsninger er universelt utformet, i samsvar med EN 301 549 V3. Dette innebærer at nettløsningene skal være mulige å oppfatte, betjene, forståelige og robuste for alle brukere, uavhengig av deres funksjonsevne. Dette inkluderer for eksempel å tilby alternativ tekst for bilder og video, mulighet for å endre størrelsen på tekst og tekstbokser, og bruk av kontrastrike farger for bedre synlighet.

Kravene til universell utforming er spesielt viktige for offentlige virksomheter, da de har et ansvar for å sikre likeverdige tjenester og tilgjengelighet for alle borgere. Universell utforming kan også gi offentlige virksomheter fordeler som økt brukervennlighet og tilgjengelighet for alle, og kan bidra til å unngå diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser.

Det er viktig at offentlige virksomheter følger kravene til universell utforming av nettløsninger for å sikre likeverdige tjenester og tilgjengelighet for alle borgere. Dette er også et viktig skritt mot å sikre et mer inkluderende samfunn og å redusere barrierene som kan hindre personer med funksjonsnedsettelser i å delta fullt ut i samfunnet.

 

Tydelig og lettleselig tekst:

Bruk en større skriftstørrelse og unngå for mange forskjellige skrifttyper og farger på teksten. Dette kan gjøre det enklere for eldre brukere med dårlig syn å lese teksten.

 

Kontrast:

Sørg for at kontrasten mellom tekst og bakgrunn er tilstrekkelig. Dette kan gjøre teksten enklere å lese og redusere øyeanstrengelse.

 

Alternative tekstalternativer for bilder:

For bilder på nettsiden din, sørg for at du inkluderer alternative tekstalternativer. Dette kan hjelpe synshemmede brukere å forstå innholdet på bildet.

Enkel navigasjon:

Sørg for at navigasjonen på nettsiden din er enkel og intuitiv. Dette kan hjelpe eldre brukere med å finne det de leter etter uten å bli forvirret eller miste motivasjon.

Dysleksi er en leseforstyrrelse som påvirker ca 5-10% av befolkningen. For personer med dysleksi kan det være vanskelig å lese og forstå teksten på nettsider. Her er noen tips for å forbedre brukeropplevelsen for personer med dysleksi:

 

Tydelig og lettleselig tekst:

Bruk enkle setninger og unngå lange og komplekse setninger. Dette kan gjøre det lettere for personer med dysleksi å lese teksten.

Kontrast: Som nevnt tidligere, er det viktig å sørge for tilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunn. Dette kan hjelpe dyslektiske brukere å lese teksten mer effektivt.

Tydelig layout: En ryddig og organisert layout kan gjøre det lettere for dyslektiske brukere å følge med på innholdet på nettsiden.

 

Tekst til tale: En funksjon som tekst til tale kan hjelpe dyslektiske brukere å forstå innholdet på nettsiden bedre. Dette kan være en verdifull funksjon å ha på nettsiden din.

I dagens digitale verden er det viktig å ta hensyn til brukere med spesielle behov når du utvikler en nettside. Ved å forbedre brukeropplevelsen for eldre med dårlig syn eller personer med dysleksi, kan du skape en mer inkluderende og tilgjengelig nettside. Dette kan igjen øke brukeropplevelsen og tiltrekke seg flere brukere til nettsiden din.

 

Det er viktig å merke seg at forbedring av brukeropplevelsen for eldre med dårlig syn eller personer med dysleksi kan også ha positive effekter for andre brukere. En enkel og tydelig layout, lettleselig tekst og enkel navigasjon kan hjelpe alle brukere å finne det de leter etter på nettsiden din.

I tillegg til å forbedre brukeropplevelsen for eldre med dårlig syn eller personer med dysleksi, kan det også ha positive effekter på nettstedets rangering i Google-søkeresultatene. Google vurderer nå brukeropplevelse som en viktig faktor når de rangerer nettsider i søkemotoren sin. En nettside med en god brukeropplevelse vil ha bedre sjanser for å rangere høyere i søkeresultatene og tiltrekke seg flere brukere.

 

I dagens digitale verden er det viktig å ta hensyn til brukerne dine og sørge for at nettsiden din er tilgjengelig for alle. Ved å forbedre brukeropplevelsen for eldre med dårlig syn eller personer med dysleksi, kan du skape en mer inkluderende og tilgjengelig nettside som gir brukerne en positiv opplevelse. Dette kan igjen øke trafikken til nettsiden din og hjelpe deg med å nå nye kunder.

This post is also available in: English