Brukerguide for innloggingssystem og inn- utsjekking

Reading time: 3 minutes

Brukerguide for innloggingssystem og inn- utsjekking

Brukerguide for Altnet check-in system
Systemet er grundig testet med Chrome browser og Opera browser og vil fungere uten problem på mobile platformer i tilleggt il Pc\Mac.
Løsningen er basert på Bootstrap\HTML5\CSS3 med database integrering og har ekstra preventive sikkerhetsfunksjoner mot flere typer nettangrep.
Innlogging:
Brukere kan logges inn via innloggingspanelet der de oppgir:
Navn
Etternavn
Hvilken firma de kommer i fra
Destinasjon
Bruker kan deretter signere om ønsket eller krevd.
Det er mulig å legge til kontakt epost og det vil bli sendt ut automatisk epost ved aktuelle besøk til kontakt.
Det er også mulig å implementere ekstern epost til sms tjeneste for direkte varsling.
Utlogging:
Utlogging kan gjøres ved å velge Sjekk ut knappen.
Bruker velger deretter seg selv, får mulighet til å signere og deretter logger seg ut.
Vekter har også mulighet til å logge ut besøkende manuelt.
Brukspanel for vekter
Ved innlogging til system får vekter\administrator opp Oversiktspanel med oversikt over nylige besøkende
og aktive besøkende.
Venste oversiktspanel: Nyes besøkende
Denne informasjonspanelet gir opplysning om Navn på besøkende, innloggingstid, utloggingstid,
BesøksID og mulighet til å printe ut ID direkte.
Ved å trykke på Navn eller ID nummer vil det åpnes nytt tilpasset vindu med mere informasjon om besøkende,
inkludert signatur og destinasjon for besøk.
Dette informasjonsvinduet kan skrives ut om ønskelig.
Nederst i panelet er det mulighet for å åpne innsjekkssiden direkte i nytt vindu.
Høyre oversiktspanel: Besøkende som ikke har logget ut
Høyre oversiktspanel er ment til å gi detaljer informasjon om besøkende som ikke har logget seg ut.
På dette panelet finner du informasjon om Besøkers navn, innloggingsID og har mulighet til å tvinge utsjekk på besøkende med varselsvindu.
Besøkende\Liste over besøkende (Fra meny eller link fra Ikke logget ut panel)
I denne siden finner du informasjon om alle aktive besøkende og besøkshistorie.
På denne siden har du mulighet til å også se innloggede besøkende som ikke har logget ut og kan dermed
logge disse ut manuelt. Feillogginer kan også slettes fra panel.
Min profil
Denne siden gir brukeren aktivitetsoversikt over brukere og endringer utført av brukere inkludert sletting av besøkende og innlogginger.
Admin har også mulighet til å legge til Besøkskontakter for destinasjonsvalg.
Diverse info
– Det er mulighet til å eksportere alle besøkende til CVS format for lagring og print.
– Oversiktssiden og besøks listen oppdateres automatisk etter 30 sekunder
– Søkpanelet i hovedsiden og i Besøkslisten vil finne fram alle besøkende inkludert utloggede i sanntid.
Brukerguide for innloggingssystem og inn- utsjekking januar 17th, 2017 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish