INTERNET – INTERNETT : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 2 minutes

INTERNET – INTERNETT : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

INTERNETT

Den enorme samling av sammenhengende nettverk som alle bruke TCP / IP-protokoller og som utviklet seg fra ARPANET på slutten av 60-tallet og tidlig på 70-tallet. En “Internett” (små bokstaver i) er alle datamaskiner som er koblet til hverandre (et nettverk), og er ikke en del av Internett med mindre bruk TCP / IP-protokoller. En “intranett” er et privat nettverk inne i en bedrift eller organisasjon som bruker de samme typer programvare som du ville finne på det offentlige Internett, men det er bare for internt bruk. Et intranett kan være på Internett eller kan rett og slett være et nettverk.

 

INTERNET (Engelsk)

The vast collection of interconnected networks that all use the TCP/IP protocols and that evolved from the ARPANET of the late 60’s and early 70’s. An “internet” (lower case i) is any computers connected to each other (a network), and are not part of the Internet unless the use TCP/IP protocols. An “intranet” is a private network inside a company or organization that uses the same kinds of software that you would find on the public Internet, but that is only for internal use. An intranet may be on the Internet or may simply be a network.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

INTERNET – INTERNETT : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish