KEYWORD(S) – nøkkelord : Webdesign webutvikling ord

KEYWORD(S) – nøkkelord : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

nøkkelord

Et ord søkte etter i en søkekommando . Søkeord søkes i den rekkefølgen. Bruk mellomrom for å skille søkeord i enkle søk etter nøkkelord. Hvis du vil søke søkeord akkurat som tastet (i samme rekkefølge), se setning.

 

KEYWORD(S) (Engelsk)

A word searched for in a search command. Keywords are searched in any order. Use spaces to separate keywords in simple keyword searching. To search keywords exactly as keyed (in the same order), see PHRASE.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: KEYWORD(S) - nøkkelord : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål