LINK “ROT” – link rot : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 2 minutes

LINK “ROT” – link rot : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

link rot

Begrepet brukes for å beskrive frustrerende og hyppig problem forårsaket av konstant endring i nettadresser . En webside eller søk verktøyet tilbyr en link, og når du klikker på den, får du en feilmelding (f.eks “ikke tilgjengelig”) eller en side som sier at området har flyttet til en ny nettadresse. Søkemotor edderkopper kan ikke holde tritt med endringene. Webadresser endres ofte fordi dokumentene er flyttet til nye datamaskiner, er filstrukturen på datamaskinen omorganisert, eller nettsteder er avviklet. Hvis det ikke er å henvise linken til den nye nettadressen , er det lite du kan gjøre, men prøve å søke etter den samme eller en tilsvarende nettsted fra grunnen.

 

LINK “ROT” (Engelsk)

Term used to describe the frustrating and frequent problem caused by the constant changing in URLs. A Web page or search tool offers a link and when you click on it, you get an error message (e.g., “not available”) or a page saying the site has moved to a new URL. Search engine spiders cannot keep up with the changes. URLs change frequently because the documents are moved to new computers, the file structure on the computer is reorganized, or sites are discontinued. If there is no referring link to the new URL, there is little you can do but try to search for the same or an equivalent site from scratch.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

LINK “ROT” – link rot : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish