Accessibility – Tilgang : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 2 minutes

Accessibility – Tilgang : Webdesign webutvikling ord

Accessibility – Tilgang : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Tilgang

I utgangspunktet er dette muligheten for et nettsted for å brukes av personer med nedsatt funksjonsevne, inkludert synshemmede besøkende som bruker skjermlesere , svekket hørsel Besøkende hjelp ingen lyd, fargeblinde mennesker, eller de med andre funksjonshemninger. Et nettsted med lav tilgjengelighet er i utgangspunktet tenkt å være umulig for de med funksjonshemninger å bruke. Tilgjengelighet er spesielt viktig for nettsteder som gir informasjon til de med nedsatt funksjonsevne (helsesider, offentlige områder, osv), men det er et viktig aspekt å vurdere når du designer et nettsted.

 

Accessibility (Engelsk)

Basically, this is the ability of a website to be used by people with disabilities, including visually impaired visitors using screen readers, hearing impaired visitors using no sound, color blind people, or those with other disabilities. A website with low accessibility is basically going to be impossible for those with disabilities to use. Accessibility is particularly important for sites providing information to those with disabilities (healthcare sites, government sites, etc.), though it is an important aspect to consider when designing any site.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

Accessibility – Tilgang : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish