Drop Down List – Dropp liste : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 2 minutes

Drop Down List – Dropp liste : Webdesign webutvikling ord

Drop Down List – Dropp liste : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Dropp liste

En liste over elementer som du kan gjøre valg. A. Når du først ser en boks som inneholder en rullegardinliste , vil boksen være tom eller kun vise en enkelt gjenstand. B. For å se en liste over valg, venstre klikk på pilen i boksen og hold. Listen over valg vil vises over eller under boksen. C. Hold venstre pekefinger trykket på musen, flytter du markøren til ønsket valg (i dette tilfellet, en mengde av 3 hefter). D. Slipp venstre pekefinger fra musen, og valget vil vises i boksen. Den fullstendige listen over valg vil forsvinne.

 

Drop Down List (Engelsk)

A list of items from which you can make selections. A. When you first see a box containing a drop down list, the box will be empty or may display only a single item. B. To see a list of choices, left click on the arrow in the box and hold. The list of choices will display above or below the box. C. Keeping your left index finger pressed on the mouse, move the cursor to the desired choice (In this case, a quantity of 3 booklets). D. Release your left index finger from the mouse, and your selection will appear in the box. The full list of choices will disappear.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

Drop Down List – Dropp liste : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish