Elastic Layout – Elastisk oppsett : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 1 minute

Elastic Layout – Elastisk oppsett : Webdesign webutvikling ord

Elastic Layout – Elastisk oppsett : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Elastisk oppsett

En elastisk layout er en som bruker prosenter og EMS for bredder forbundet med en maks bredde stil å la nettstedet layout til å strekke når skriftstørrelser endres. Det er evnen til å bøye til å imøtekomme leseren bredden og leserens skrift preferanser er der det blir navnet sitt.

 

Elastic Layout (Engelsk)

An elastic layout is one that uses percentages and ems for widths paired with a max-width style to allow the site layout to stretch when font sizes are changed. It’s ability to flex to accommodate the browser width and reader’s font preferences are where it gets its name.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

Elastic Layout – Elastisk oppsett : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish