Front-End – front end : Webdesign webutvikling ord

Front-End – front end : Webdesign webutvikling ord

Front-End – front end : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

front end

Front-end er i utgangspunktet det motsatte av back-end. Det er alle komponentene i en nettside som en besøkende til nettstedet kan se (sider, bilder, innhold, etc.) Spesielt er det grensesnittet som besøkende bruker for å få tilgang til innholdet på nettstedet. Det er også noen ganger referert til som brukergrensesnittet .

 

Front-End (Engelsk)

The front-end is basically the opposite of the back-end. It’s all the components of a website that a visitor to the site can see (pages, images, content, etc.) Specifically, it’s the interface that visitors use to access the site’s content. It’s also sometimes referred to as the User Interface.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Front-End - front end : Webdesign webutvikling ordEnglish