GROUPS – grupper : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 1 minute

GROUPS – grupper : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

grupper

Diskusjonsfora en kan delta i, dele ideer med, og danner et samfunn. De fleste er gratis og noen er åpne for nye medlemmer. Yahoo grupper og Google Grupper er både populær. Google Grupper omfatter de tidligere Usenet nyhetsgrupper . Blogger erstatter noe av behovet for denne type samfunn deling og utveksling av informasjon.

 

GROUPS (Engelsk)

Discussion forums one can participate in, share ideas with, and form community. Most are free and some are open to new members. Yahoo Groups and Google Groups are both popular. Google Groups includes the former Usenet Newsgroups. Blogs are replacing some of the need for this type of community sharing and information exchange.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

GROUPS – grupper : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish