SOAP – SOAP : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 1 minute

SOAP – SOAP : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

SOAP

Står for Simple Object Access Protocol. Det er en XML-basert protokoll for utveksling av informasjon på tvers av internett for å tillate et program på ett sted for å få tilgang til et program eller en database på et annet nettsted.

 

SOAP (Engelsk)

Stands for Simple Object Access Protocol. It’s an XML-based protocol exchanging information across the internet to allow an application on one site to access an application or database on another site.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

SOAP – SOAP : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish