Web-ordbok > Webdesign-utvikling > Specification – Specification : Webdesign webutvikling ord
  • Aksel Lian
  • -
  • No tags

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Specification

En spesifikasjon er et dokument som gir en eksplisitt definisjon og krav til en web-tjeneste eller teknologi og generelt omfatter hvordan teknologien er ment å brukes sammen med kodene, elementer, og eventuelle avhengigheter .

 

Specification (Engelsk)

A specification is a document that offers an explicit definition and requirements for a web service or technology and generally includes how the technology is meant to be used, along with the tags, elements, and any dependencies.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

Specification – Specification : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

avatar

En selvstendig webutvikler med en bred variasjon av kunnskaper herunder SEO, CMS, Webfotografi, Webutvikling inkl. kodespråk..