Web Server – web server : Webdesign webutvikling ord

Web Server – web server : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

web server

En webserver er en datamaskin som har programvare installert og nettverk evner som tillater det å være vert for web-sider og gjøre dem tilgjengelig for internettbrukere som finnes andre steder. Det er noen forskjellige oppsett som kan brukes til en webserver, inkludert LAMP oppsettet nevnt tidligere.

 

Web Server (Engelsk)

A web server is a computer that has software installed and networking capabilities that allow it to host web sites and pages and make them available to internet users located elsewhere. There are a few different setups that can be used for a web server, including the LAMP setup mentioned earlier.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: Web Server - web server : Webdesign webutvikling ordNorsk bokmål