Bandwidth – Båndbredde : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 1 minute

Bandwidth – Båndbredde : Webdesign webutvikling ord

Bandwidth – Båndbredde : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Båndbredde

Båndbredde kan referere til to forskjellige ting: hastigheten som data kan overføres eller den totale mengden data lov til å bli overført fra en web vert under en gitt måned (eller annen vertstjeneste sikt) før påføres ekstrakostnader . Det er vanligvis referert til på sikt av biter per sekund (bps), kilobit per sekund (kbs) eller andre metriske mål. Lavere båndbredde internett-tilkoblinger (for eksempel oppringt) mener data laster tregere enn med høy båndbredde (som kabel eller fiber).

 

Bandwidth (Engelsk)

Bandwidth can refer to two different things: the rate at which data can be transferred or the total amount of data allowed to be transferred from a web host during a given month (or other hosting service term) before overage charges are applied. It is generally referred to in term of bits-per-second (bps), kilobits per second (kbs), or other metric measurements. Lower bandwidth internet connections (such as dial-up) mean data loads slower than with high bandwidth connections (like cable or fiber).

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

Bandwidth – Båndbredde : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish