BOOKMARKS/FAVORITES – Favoritter : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 2 minutes

BOOKMARKS/FAVORITES – Favoritter : Webdesign webutvikling ord

BOOKMARKS/FAVORITES – Favoritter : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Favoritter

“Alle de store nettleserne har en måte å lagre linker til nettsteder du ønsker å gå tilbake til. Netscape, Mozilla og Firefox bruker begrepet Bokmerker. Tilsvarende i Internet Explorer (IE) kalles en” “Favoritt”. ” For å lage et bokmerke, klikker du på bokmerker eller favoritter, så ADD. Eller venstre-klikk på og dra litt bokmerkeikonet til stedet du vil ha et nytt bokmerke arkivert. For å besøke et bokmerke nettsted, klikker du på Bokmerker og velg stedet fra listen. De fleste nettlesere har også kommandoer til import og eksport lister over bokmerker. En alternativ metode er å lagre bokmerkene dine på et nettsted, for eksempel deilig eller digg, som lar deg få tilgang til dem fra hvilken som helst datamaskin på Internett og se hva andre har bokmerket. “

 

BOOKMARKS/FAVORITES (Engelsk)

All major web browsers include a way to store links to sites you wish to return to. Netscape, Mozilla, and Firefox use the term Bookmarks. The equivalent in Internet Explorer (IE) is called a “Favorite.” To create a bookmark, click on BOOKMARKS or FAVORITES, then ADD. Or left-click on and drag the little bookmark icon to the place you want a new bookmark filed. To visit a bookmarked site, click on BOOKMARKS and select the site from the list. Most browsers also include commands to Import and Export lists of bookmarks. An alternative method is to store your bookmarks on a website, such as delicious or digg, that lets you access them from any computer on the Internet and see what others have bookmarked.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

BOOKMARKS/FAVORITES – Favoritter : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish