BOOLEAN LOGIC – BOOLEAN LOGIC : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 1 minute

BOOLEAN LOGIC – BOOLEAN LOGIC : Webdesign webutvikling ord

BOOLEAN LOGIC – BOOLEAN LOGIC : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

BOOLEAN LOGIC

“Et system med standardiserte ord (” “operatører” “) brukes til å koble søkeord. Disse inkluderer AND, OR, NOT og noen ganger NEAR. OG krever at alle vilkår vises i en post. ELLER henter poster med enten sikt. IKKE utelukker vilkår. parent~~POS=TRUNC kan brukes til sekvensoperasjoner og gruppere ord. alltid vedlegge vilkår sammen med OR med parenteser . Hvilke søkemotorer har dette? Se -REJECT TERM og uklar og. Vil du ha en mer omfattende forklaring på boolsk logikk, med illustrasjoner? »

 

BOOLEAN LOGIC (Engelsk)

A system of standardized words (“operators”) used to connect search terms. These include AND, OR, NOT and sometimes NEAR. AND requires all terms appear in a record. OR retrieves records with either term. NOT excludes terms. Parentheses may be used to sequence operations and group words. Always enclose terms joined by OR with parentheses. Which search engines have this? See -REJECT TERM and FUZZY AND. Want a more extensive explanation of Boolean logic, with illustrations?

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

BOOLEAN LOGIC – BOOLEAN LOGIC : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish