HTTP – http : Webdesign webutvikling ord

HTTP – http : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

http

Står for Hypertext Transfer Protocol. HTTP er et sett med regler for overføring av hyper forespørsler mellom en nettleser og en webserver.

 

HTTP (Engelsk)

Stands for HyperText Transfer Protocol. HTTP is a set of rules for transferring hypertext requests between a web browser and a web server.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

This post is also available in: HTTP - http : Webdesign webutvikling ordEnglish