Hypertext – Hypertekst : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 2 minutes

Hypertext – Hypertekst : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

Hypertekst

Hypertext er enhver databasert tekst som inneholder hyperkoblinger . Hypertekst kan også omfatte presentasjon enheter som tabeller eller bilder, i tillegg til vanlig tekst og lenker. På World Wide Web, den funksjonen innebygd i HTML, gjør at et tekstområde , bilde, eller et annet objekt til å bli en “link” (som i en kjede) som henter en annen datamaskin fil (en annen webside, bilde, lyd fil eller et annet dokument) på Internett. Utvalget av mulighetene er begrenset av datamaskinens mulighet å hente utsiden filen for å vise, spille, eller på annen måte åpne innkommende fil. Det må ha programvare som kan samhandle med den importerte filen. Mange programvarefunksjoner av denne typen er bygget inn i nettlesere eller kan bli lagt til som “plug-ins”.

 

Hypertext (Engelsk)

Hypertext is any computer-based text that includes hyperlinks. Hypertext can also include presentation devices like tables or images, in addition to plain text and links. On the World Wide Web, the feature, built into HTML, that allows a text area, image, or other object to become a “link” (as if in a chain) that retrieves another computer file (another Web page, image, sound file, or other document) on the Internet. The range of possibilities is limited by the ability of the computer retrieving the outside file to view, play, or otherwise open the incoming file. It needs to have software that can interact with the imported file. Many software capabilities of this type are built into browsers or can be added as “plug-ins.”

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

Hypertext – Hypertekst : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish