JAVA – JAVA : Webdesign webutvikling ord

Reading time: 2 minutes

JAVA – JAVA : Webdesign webutvikling ord

 
Vanlige IT begrep og utrykk forklart

JAVA

En nettverksorientert programmeringsspråk utviklet av Sun Microsystems som er spesielt utviklet for å skrive programmer som trygt kan lastes ned til datamaskinen din via Internett og umiddelbart kjøre uten frykt for virus eller annen skade på vår datamaskin eller filer. Ved hjelp av små Java-programmer (kalt “Applets”), websider kan inneholde funksjoner som animasjoner, kalkulatorer og andre fancy triks. Vi kan forvente å se et stort utvalg av funksjoner lagt til Web med Java, siden du kan skrive et Java-program for å gjøre nesten hva som helst et vanlig dataprogram kan gjøre, og så ta dette med Java-program på en webside. For mer informasjon søke i disse sjargong vilkårene i webopedia.

 

JAVA (Engelsk)

A network-oriented programming language invented by Sun Microsystems that is specifically designed for writing programs that can be safely downloaded to your computer through the Internet and immediately run without fear of viruses or other harm to our computer or files. Using small Java programs (called “Applets”), Web pages can include functions such as animations, calculators, and other fancy tricks. We can expect to see a huge variety of features added to the Web using Java, since you can write a Java program to do almost anything a regular computer program can do, and then include that Java program in a Web page. For more information search any of these jargon terms in the Webopedia.

 

Webskaper glossary gives you a collection of webdesign and web developing related words.

Webskaper ordbok gir deg en kolleksjon av ord som brukes i webdesign og webutvikling.

JAVA – JAVA : Webdesign webutvikling ord juli 26th, 2016 Aksel Lian

This post is also available in: enEnglish