Blogg

Database reparasjon, endring og optimalisering tjenester

HVA ER EN DATABASE? En database er strukturert samling av relaterte data, begrepet er vanligvis knyttet til elektroniske datasystemer. Et databasesystem skal kunne behandle store mengder data effektivt, motsetningsfritt og sikkert. Databasesystemet skal sikre at endringer og tilføyelser ikke fører til motsetninger eller feil, og skal kunne levere riktig informasjon effektivt til brukere og programvare. […]

Videresende sider 301

Videresende sider 301

.htaccess Du kan bruke flere metoder for å videresende sider med .htaccess fil (apache) Åpne .htaccess filen med en FTP program. For enkelte videresendinger kan du bruke: Redirect /oldfolder/ /newfolder/ Redirect /oldfolder2 /newfolder Må starte med / for fra og til. For å videresende mapper og wildcards: Igjen så må det starte med / for [...]